The Americanist
Warsaw Journal for the Study of the United States

Volume XIV

Edited by Michał Rozbicki
Warsaw University Press, Warszawa 1995
Table of contents
Articles
Peter Freese Immigrant/Ethic Autobiography in the United States 7
Agata Preis-Smiht Heaven the Better Country: Mourning in New England Puritan Elegy 19
Piotr Skurowski "Like So Many Frolicsome Kittens": Image of American Women in the 19th and Early 20th Century Polish Travel Literature 37
Tomasz Basiuk A Footnote to Reality, a Postscript to Realism: the Cinematic and the Postmodern in William Gaddis's Carpenter's Gothic 51
Edna Erez Victims of Crime/Victims of Justice 69
Christopher Ashley Ford The "Reagan Doctrine" and its Legacy: American Foreign Policy-Making and the Democratic Revolution 83
Book Reviews
Marek Belka Reaganomika. Sukces czy porażka (by Roman Goryszewski) 99
Artur Dmochowski Wietnam. Wojna bez Zwycięzców (by Piotr Ostaszewski) 102
Bogdan Góralczyk Polityka USA wobec Dalekiego Wschodu w latach osiemdziesiątych (by Bogusław W. Winid) 107
Marek Kazimierz Kamiński Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 1945-1948 (by Bogusław W. Winid) 109
Rett R. Ludwikowski Ameryka - świat biznesu (by Robert Gwiazdowski) 111
Zdzisław Mach Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej (by Piotr Skurowski) 113
Lidia Mularska-Andziak Hiszpania w polityce Stanów Zjednoczonych w okresie durgiej wojny światowej (by Paweł Wieczorkiewicz) 115
Ewa Nowicka
and Izabella Rusinowa, eds.
Indianie Stanów Zjednoczonych. Antolgia tekstów źródłowych (by Zbigniew Mazur) 117
Marek Święcicki Z mikrofonem przez USA (by Zbigniew Kwiecień) 122
Wiktor Osiatyński Kryzys czyli szansa. Szkice amerykańskie (by Michał Leśniewski) 125
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE 125
 © ASC