The Americanist
Warsaw Journal for the Study of the United States

Volume XIII

Edited by Michał Rozbicki
Warsaw University Press, Warszawa 1994
Table of contents
Articles
Peter Freese Immigrant/Ethic Autobiography in the United States 7
Michael M. Szporer Hearing Somebody Talk: The Inscrutable Skaz of American "Postpostmedernism" 19
Sean Molloy How Was Bigger Born? Richard Wright's Native Son 19
Bożenna Chylińska Black Idiom in American Theater 41
Krzysztof Michałek "...Where East and West Become One." The Concept of California as an American "Golden Gate" to the Pacific Ocean and the Orient at the Turn of the 19th and the 20th Centuries 49
Zbigniew Mazur "Compelled to Servitude and Drudgery". Indians and the Development of the Institutions of Unfree in Early Colonial Virginia 73
James S. Pula American Perceptions of Immigrant Education 85
Lidia Mularska-Andziak American Catholic and Protestants and the Spanish Civil War, 1936-1939 93
Andrzej Mania American Attitudes Toward Eastern Europe: A Documentary Survey From the Perspective of the National Security Council During Truman's Administration 99
Book Reviews
Roman Goryszewski Thorstein Veblen a Karol Marks. Próba analizy porównawczej teorii rozwoju społeczno-gospodarczego. (by Andrzej Płachecki) 111
Lucjan Kocin Polski farmer w Ameryce. Studium na przykładzie stanu Wisconsin w USA, (by Piotr Ostaszewski) 115
Tomasz Langer Stany w USA. Instytucje - praktyka - doktryna, (by Robert Gwiazdowski) 117
Andrzej Mania Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej (by Bogusław W. Winid) 119
Alicja Pomorska Wpływ amerykańskiej polityki fiskalno-monetarnej lat osiemdziesiątych na gospodarkę kapitalistyczną, (by Roman Goryszewski) 122
Andrzej Pułło Współczesne ustroje państwowe. Stany Zjednoczone Ameryki, (by Tomasz Stawecki) 127
Izabella Rusinowa Alexander Hamilton (by Jolanta Daszyńska) 130
Zarys prawa Stanów Zjednoczonych. Część I, ed. Jan Głuchowski, (by Tomasz Kozłowski and Tomasz Stawecki) 133
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE 139
 © ASC