The Americanist
Warsaw Journal for the Study of the United States

Volume VIII

Edited by Michał Rozbicki
Warsaw University Press, Warszawa 1989
Table of contents
Articles
Przemysław Grudziński The Beginnings of Civil Nuclear Strategy in the United States 7
Lubomir Zyblikiewicz The Origins of Panamericanism in its Ideology and in Reality 33
Piotr Skurowski Henry Adams in Europe 1858-60.
A Study in Cultural Optics
47
Irmina Wawrzyczek Shrinking Freedom: White Bondsmen in Early Colonial Virginia 61
Peter Iadicola American Ideological Perspectives on Poverty and Income and Wealth Inequality 83
Marek Gołębiowski Popular Culture: American Anthropological Approaches 119
Elżbieta Foeller-Pituch Arcadia in Ruins: Mythology in Hawthorne's The Marble Faun 139
Book Reviews
Zofia Libiszowska Tomasz Jefferson, (by Michał Rozbicki) 155
Bronisław Sech Taiwan w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 1945-1982 (by Zbigniew Kwiecień) 159
Florian Stasik Polska Emigracja Zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865-1919 (by Bogusław Winid) 169
Jerzy Kutnik The Novel a Performance. The Fiction of Ronald Sudeniok and Raymond Federman (by Zbigniew Lewicki) 173
Izabella Rusinowa Saratoga - Yorktown 1777-1781. Z dziejów wojny amerykańsko-angielskiej (by Jolanta Czarnocka) 177
 © ASC