The Americanist
Warsaw Journal for the Study of the United States

Volume IX

Edited by Michał Rozbicki
Warsaw University Press, Warszawa 1990
Table of contents
Articles
5
Bogusław Winid Polish Envoys in the United States of America,
1919-1929
7
Zbigiew Kwiecień The Far Eastern Issues in the American-Spanish Peace Negotiations in Paris 1889 37
Hanna Marczewska Controversies around the American Policy of Neutrality, 1935-1939 59
Edward Haliżak
Cynthia D. Kinnard
US Military Research and Development Alice Walker's The Color Purple: Giving Voice to the Mule of the World 115
Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Marek Gołębiorwski
The American Heritage of Ezra Pound American Melodrama: Fast and Present 139
Book Reviews
155
Jan Lubicz-Pachoński Kościuszko po insurekcji, (Kościuszko after the Insurrection), Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 1986 (by Brian A. Porter) 157
Przemysław Grudziński Uczeni i barbarzyńcy. Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych, 1939-1945 (Scholars and Barbarians: US Nuclear Policy, 1939-1945), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987 (by Zbigniew Kwiecień) 162
Helena
Lubicz-Pachoński
Współzawodnictwo o pozycję społeczną w grupie etnicznej, (Competition for Social Status in an Ethnic Group), Ossolineum, Wrocław, 1986 (by Andrzej Dakowski) 167
Robert Mroziewicz Dyplomacja amerykańska wobec Ameryki Centralnej, 1822-1850, (American Diplomacy towards Central America, 1822-1850),Tracts of the Institute of History, Polish Academy of Sciences, Wrocław, 1986 (by Hanna Marczewska) 172
Anna Reczyńska Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym (Polish Emigration to Canada in the Interwar Period), Ossolineum, Kraków - Wrocław, 1986 (by Bogusław Winid) 179
Krzysztof Michałek Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów Ameryki, 1861-1865, (Diplomats and Men-of-War: From the History of Confederate States Foreign Policy, 1861-1865), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987 (by Paweł Wieczorkiewicz) 182
Michał Rozbicki Transformation of English Cultural Ethos in Colonial America, Maryland, 1634-1720,Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, 1985 (by Błażej Kruppik) 121
VARIA
193
American Studies Center of Warsaw University: Director's Report, 1984-1987 (by Jerzy Gąssowski) 121
Novus ordo seclorum in Europe and America (by Michał Rozbicki) 199
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE 205
 © ASC