http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/

Kino amerykańskie w perspektywie kulturoznawczej

Podyplomowe studia Kino amerykańskie w perspektywie kulturoznawczej są zawieszone.

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme