http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 26 stycznia 2017 - 31 sierpnia 2017)


Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r.)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r., znajduje zastosowanie od 1 października 2015 r.)


Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 22 kwietnia 2015 r.)


Nowe zasady studiowania w Instytucie Ameryk i Europy (obowiązuje od 1 października 2017)

Zasady Studiowania w Instytucie Ameryk i Europy (obowiązuje od 20 lutego 2013)

Zasady dotyczące nieobecności na zajęciach w OSA

Nieobecności na egzaminie (last modified on December 20, 2018)

Różnice programowe i przedmioty równoważne

Zasady przepisywania przedmiotów


Więcej informacji: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme