http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

OTWARTE ZEBRANIA NAUKOWE (OZN) - CO TO JEST I JAK TO ZALICZYĆ?

Każdy student OSA otrzymuje kartę zaliczeniową OZN. Wymóg OZN (min. 60 godzin dla studiów I stopnia; min. 30 godzin dla studiów II stopnia) ma na celu wszechstronny rozwój intelektualny naszych studentów. Realizuje się poprzez udział w wykładach gościnnych i seminariach naukowych organizowanych w Ośrodku. Respektujemy także udział w wydarzeniach poza Ośrodkiem rekomedowanych przez pracowników naukowych OSA.

Inne formy zaliczania OZN: udział w konferencjach (także czynny - przedstawienie referatu na konferencji zalicza cały wymóg OZN); aktywność w Kole Naukowym OSA; pomoc w organizowaniu konferencji, opracowywaniu publikacji OSA lub w pracach badawczych wykładowców Ośrodka. W szczególnych przypadkach można zrealizować wymóg OZN poprzez zaliczenie dodatkowego kursu lub kursów do wyboru (lub zajęć typu OGUN), przy zachowaniu wymaganej liczby ECTS (wymagana zgoda Kierownika ds. Studenckich).

IMPORTANT!!!
OZN announcements are placed on OZN OSA Facebook profile.
Please add it to your "Likes" and follow!

https://www.facebook.com/OZN.OSA.UW/

Potwierdzenie w karcie zaliczeniowej uczestnictwa w danych zajęciach odnotowywane będzie podpisem obecnego tam wykładowcy OSA (jeśli nie jest to możliwe) uzupełnione na podstawie potwierdzenia uczestnictwa przedstawionego w Sekretariacie OSA, NIE PÓŹNIEJ niż 14 dni po odbyciu zajęć.

[ pobierz kartę OZN ]

Ocena za OZN zależy od liczby godzin:

STUDIA I STOPNIA:
Liczba godzinOcena
60-63dostateczny (3)
64-69dostateczny plus (3+)
70-73dobry (4)
74-79 dobry plus (4+)
80bardzo dobry (5)
STUDIA II STOPNIA:
Liczba godzinOcena
30-33dostateczny (3)
34-39dostateczny plus (3+)
40-43dobry (4)
44-49dobry plus (4+)
50bardzo dobry (5)

UWAGA! OZN nie są przypisane do semestrów i można je zaliczać w czasie trwania całych studiów.
OZN dla studentów studiów licencjackich specjalności Ameryka Łacińska i Karaiby, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17 (obecny 2 rok)

Liczba godzinOcena
30 - 34dostateczny (3)
35 - 39dostateczny plus (3+)
40 - 44dobry (4)
45 - 49dobry plus (4+)
50bardzo dobry (5)OZN dla studentów studiów licencjackich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/18 (obecny 1 rok)

Liczba godzinOcena
40 - 44dostateczny (3)
45 - 49dostateczny plus (3+)
50 - 54dobry (4)
55 - 59dobry plus (4+)
60bardzo dobry (5)


Witamy na tablicy ogłoszeń OZN

UWAGA: Będą się tu pojawiać ogłoszenia o wykładach i innych wydarzeniach poza OSA, za które przyznajemy punkty OZN. Wykłady gościnne w OSA (American Studies Colloquium i inne), za które OZN przyznawane są automatycznie, są nadal ogłaszane w zakładce WYDARZENIA.

UWAGA - OZN zalicza udział w dowolnych wykładach i sesjach naukowych organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej oraz Instytucie Teatralnym (po 2 ozn)

Kalendarz OZN


https://www.facebook.com/OZN.OSA.UW/

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme