http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Program Mobilności Studentów MOST - informacje ogólne


Rekrutacja

Pismo broszura-2016-10.pdf dotyczące rekrutacji na Program MOSTUprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST:

  • Porozumienie o programie zajęć
  • Aneks do porozumienia o programie zajęć
  • Karta okresowych osiągnięć studenta

Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most


Zainteresowani studenci Ośrodka Studiów Amerykanskich UW mogą korzystać z programu MOST, żeby odbyć semestr studiów w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme