http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Erasmus

ERASMUS

Erasmus - Biuro Współpracy z Zagranicą UW


Paulina Bojarska
Koordynator ds. mobilności

p.bojarska@uw.edu.pl

Dyżury:
Środa w godz. 13:00-14:00
Pokój 102


KOMUNIKAT

2019-02-08

Biura Współpracy z Zagranicą UW w związku z Brexitem

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. informujemy, że "studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu.

Komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmus 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek "twardego" wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm oraz
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en


! Kwalifikacja na stypendia Erasmus+ do Wielkiej Brytanii

2019-02-08

W związku z nieznanymi obecnie ostatecznymi warunkami Brexitu, trwająca aktualnie kwalifikacja na stypendium Erasmus+ do Wielkiej Brytanii jest warunkowa.
W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, studenci, w porozumieniu z koordynatorem mobilności, będą mogli zamienić uczelnię brytyjską na inny uniwersytet z puli miejsc wolnych pozostałych po pierwszej turze rekrutacji.

Studenci, którzy przesłali już swoje zgłoszenie, a chcieliby zmienić podane preferencje, są proszeni o wysłanie informacji mailem na adres: erasmus.osa@uw.edu.pl


Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+

2019-01-24

Kwalifikacje studentów OSA na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ (wyjazd w I lub II semestrze roku akademickiego 2019/20).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.02.2019
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu II semestru: 18-22 lutego 2019
Rekrutacja zakończy się 26.02.2019


Komisja kwalifikacyjna:
W podstawowy skład komisji, powołanej przez Dyrektora OSA, wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik OSA, przedstawiciel Samorządu Studentów.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: erasmus.osa@uw.edu.pl
Temat maila: Zgłoszenie kandydata Program Erasmus+

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny
- Oświadczenie kandydata na stypendium programu Erasmus+
- Certyfikat/zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą się odbywały studia za granicą (opcjonalnie)

Podstawowe kryteria kwalifikacji to: średnia ocen, znajomość języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Ważne jest też zakończenie sesji egzaminacyjnej w pierwszym terminie - kwalifikacja na stypendia w OSA zakończy się przed sesją poprawkową.

Kandydaci powinni zapoznać się z ogólnymi zasadami kwalifikacji na stypendia Erasmus+ obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz ze szczegółowymi zasadami kwalifikacji w Ośrodku Studiów Amerykańskich.

Formularze:

Lista uczelni zagranicznych, z którymi OSA ma podpisane umowy dwustronne Programu Erasmus+ znajduje się w zakładkach - dla studiów I i II stopnia.

W wyborze uczelni należy kierować się realnymi możliwościami zrealizowania semestru studiów częściowych w ramach wybranej specjalności (amerykańskiej/latynoamerykańskiej).

Dyżury koordynatora mobilności w czasie rekrutacji:

Czwartek 31.01 - godz. 11:30-12:30
Środa 6.02 - godz. 11:30-12:30
Środa 20.02 - godz. 13:00 - 14:00


© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme