http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
pl

ERASMUS

Erasmus - UW International Relations Office


Paulina Bojarska
International Mobility Coordinator

p.bojarska@uw.edu.pl

Office hours:
Wednesday: 11:30 am - 12:30 pm
Room 102Rekrutacja na studia częściowe na rok 2018/19 w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy kwalifikacje studentów CESLA na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ (wyjazd I lub II semestrze roku akademickiego 2018/19).

Podstawowe kryteria kwalifikacji to: średnia ocen, znajomość języka obcego właściwego dla uczelni przyjmującej i rozmowa kwalifikacyjna.

Ważne jest również zakończenie sesji egzaminacyjnej w pierwszym terminie - kwalifikacja na stypendia zakończy się przed sesją poprawkową.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.02.2018.
Należy je wysłać na adres: erasmus.cesla@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
- Oświadczenie kandydata
- Certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą się odbywały studia za granicą


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu po feriach 19-23.02. 2018

Umowy Programu Erasmus+ zawarte przez CESLA przewidują wyjazdy na jeden semestr (zimowy lub letni), z możliwością przedłużenia pobytu na II semestr w przypadku wyjazdu w semetrze zimowym (o ile Biuro Współpracy z Zagranicą UW będzie dysponować dodatkowymi środkami).
W zgłoszeniach należy wskazać semestr studiów, w którym chcą Państwo wyjechać.

CESLA nie prowadzi obecnie naboru na studia International Master in Latin American Studies.

Poniżej znajdują się ogólne i szczegółowe zasady kwalifikacji, lista uczelni, z którymi CESLA ma zawarte umowy erasmusowe (z podziałem dla studiów I i II stopnia), formularz zgłoszeniowy i oświadczenie kandydata na stypendium Erasmus+.
  1. Erasmus+ Formularz zgłoszenia.docx
  2. Erasmus+ Szczegółowe zasady kwalifikacji na stypendia Erasmus+.docx
  3. LIC Lista miejsc 2018.pdf
  4. MGR Lista miejsc 2018.pdf
  5. Oswiadczenie_studenta_ubiegajacego_sie_o_stypendium_Programu_Erasmus.pdf
  6. Program Erasmus+ Ogólne Zasady Kwalifikacji.pdf
© American Studies Center
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme