http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Zarząd Samorządu Studentów OSA UW

 • Jacek Cygan - j.cygan2@student.uw.edu.pl
 • Gabriela Stangreciak
 • Nikola Wróblewska
 • Jan Szymczak
 • Aleksandra Mackiewicz
 • Magda Szwarczewska
 • Joanna Radosz

Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu Ameryk i Europy

 • Jacek Cygan
 • Aleksandra Rabenda
 • Aleksandra Mackiewicz
 • Joanna Radosz

dyżur w umówionym terminie:
zssosauw@gmail.com

kontakt:
zssosauw@gmail.com

instagram.com/zss.osa
fb.com/zss.osa

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme