http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Zarząd Samorządu Studentów OSA UW

 • Aleksandra Rabenda
 • Aleksandra Mackiewicz
 • Julia Poncyljusz
 • Jacek Cygan
 • Gabriela Stangreciak
 • Nikola Wróblewska
 • Zuzanna Pidek

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 • Aleksandra Rabenda
 • Julia Poncyljusz

Rada Instytutu Ameryk i Europy

 • Aleksandra Rabenda
 • Aleksandra Mackiewicz
 • Gabriela Stangreciak
 • Julia Poncyljusz
 • Jan Szymczak
 • Andrzej Sykuła

dyżur w umówionym terminie:
zssosauw@gmail.com

kontakt:
zssosauw@gmail.com

tel.+48 781 034 972
instagram.com/zss.osa
fb.com/zss.osa

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme