http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Od literatury do nauk politycznych, od filmu do ekonomii,
od historii do kultury popularnej:
Ośrodek Studiów Amerykańskich oferuje perspektywę interdyscyplinarną w studiach nad kulturą, polityką i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych lub Ameryki Łacińskiej.

Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA UW) jest jednym z największych wydziałów amerykanistycznych w Europie. OSA jest częścią Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Mając w swoich szeregach naukowców tworzących CESLA (Centrum Studiów Latynoamerykańskich), grupą badawczą zajmującą się Ameryką Łacińską i Karaibam, Ośrodek Studiów Amerykańskich oferuje nowatorski program studiów amerykanistycznych z dwoma specjalnościami—społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych oraz kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zatrudniamy ponad 30 wykładowców z Polski i Stanów Zjednoczonych, stwarzając przestrzeń do nauki i badań dla studentów i naukowców zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w tej dziedzinie. Biblioteka OSA jest największą biblioteką amerykanistyczną w Europie Centralnej zawierającą obok obszernego księgozbioru liczne materiały na mikrofilmach oraz szeroką gamę czasopism.

OSA prowadzi interdyscyplinarne studia na poziomie licencjackim i magisterskim. Na specjalności społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, zaś na kulturoznawstwie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w języku polskim, hiszpańskim i angielskim. We w pełni zintegrowanym programi studiów amerykanistycznych, który ruszy w roku 2018 większość kursów będzie prowadzona w języku angielskim, a niektóre kursy do wyboru w języku hiszpańskim lub portugalskim. OSA uczestniczy w budowaniu studiów amerykanistycznych w Polsce poprzez prowadzenie badań, organizowanie konferencji, dyskusji i innych wydarzeń otwartych. Ośrodek wydaje serię monografii oraz rezenowane czasopisma Ameryka Łacińska, The New Americanist, Revista del CELSA, w których publikują naukowcy z Polski i zagranicy.

W Ośrodku Studiów Amerykańskich wierzymy, że nauka jest procesem dynamicznym. Szanujemy studentów i ich opinie. Uważamy, że prawdziwe zrozumienie osiąga się w otwartym dialogu, poprzez konfrontowanie się z kontrowersjami i dochodzenie do własnych wniosków. Nasi studenci stykają się z różnorodnością poglądów na omawiane tematy, różnorodnością odczytań wybranych tekstów i na ich podstawie sami ukształtują swoje opinie. Zamiast zapamiętywania niekończącej się listy faktów, oczekujemy od naszych studentów inwestowania czasu i energii w czytanie i samodzielne myślenie. W efekcie często odkrywają oni, że wiele z faktów i przekonań, których nigdy nie kwestionowali można poddać w wątpliwość.

Rozmawiamy na przykład o tym:

 • Co to jest rasa i do czego służy?
 • Dlaczego nie istnieje stały kanon literatury amerykańskiej?
 • Czy w Stanach działa cenzura?
 • Dlaczego czarny prezydent pojawił się przed kobietą prezydentką?
 • Gdzie ma swoje korzenie hip hop i dlaczego sięgają aż XIX wieku?
 • Dlaczego Katrina nie była katastrofą naturalną?
 • Czy istnieje kino amerykańskie poza Hollywood?
 • Dlaczego Amerykanie lubią filmy o przybyszach z innych planet?
 • Co Mark Zuckerberg ma wspólnego z Benjaminem Franklinem?
 • Dlaczego w Stanach nie ma ogólnodostępnej opieki zdrowotnej i urlopów macierzyńskich?
 • Dlaczego w Brazyli i Argentynie można komunikować się po polsku?
 • Jak wytłumaczyć popularność kościołów w Ameryce Łacińskiej?
 • Co Arka Przymierza robi w Sao Paulo?
 • Co to capoeira? Kim są caudillos? Czym jest guerilla? Dlaczego compadrazgo i parentela mogą być niezbędne by zbudować bliskie relacje w Ameryce Łacińskiej?
 • Dlaczego Fidel Castro jest postrzegany zarówno jako bohater jak i nikczemnik?
 • Kto i dlaczego walczy z budową hydroelektrownii w Amazonii?
 • Czy istnieją jeszcze w Ameryce Łacińskiej nieznane plemiona tubylcze?
 • Jak się prowadzi interesy w Ameryce Południowej i na Karaibach?
© Ośrodek Studiow Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme