http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza zainteresowanych/ne studentów/ki i absolwentów/ki do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei”(Humanity in Action Fellowship 2017). Tegoroczne edycje programu odbędą się w dniach 26 maja – 25 czerwca 2017 r. w Warszawie i Berlinie oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie. Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2017 r.!

Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów uczestnicy/czki programów zdobywają praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań zapobiegających dyskryminacji. Każda edycja programu jest niepowtarzalna. Absolwenci i absolwentki programów HIA mogą korzystać z oferty stażów w  Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim.

Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Berlinie i większą część kosztów wyżywienia.

Więcej informacji: www.humanityinaction.org/apply.

© American Studies Center
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme