http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en
Office Hours Fall 2017 (last modified on October 5, 2017)
Plan zajęć - studia I°, II° - semetr zimowy 2017 (last modified on October 17, 2017)
CESLA: Plan zajęć - studia I°, II° - semetr zimowy 2017 (last modified on October 17, 2017)
Kalendarz akademicki

Conference funding request (pobierz fomularz)

Wykładowcy OSA


dr hab. Grzegorz Kość
Dyrektor OSA

grzegorz.kosc@uw.edu.pl
+48 22 55 333 40
pokój 308

An associate professor, Kość is the author of two critical books, Robert Lowell: Uncomfortable Epigone of the Grands Maîtres (Peter Lang, Frankfurt 2005) and Robert Frost's Political Body (Rochester, NY: Camden House, 2014). He has also co-edited two collections of essays--Tools of Their Tools (Cambridge Scholars, 2009) and The Transatlantic Sixties: Europe and the United States in the Counterculture Decade (Bielefeld: transcript, 2013). Recently he has contributed essays to Robert Frost Review and Robert Frost in Context (Cambridge University Press, 2013). In 2009 he was a Fulbright Visiting Scholar at the University of Chicago; more recently he has been a recipient of two major research grants from the Polish National Science Center. He is a former President of the Robert Frost Society and currently a member of the Society's Executive Board. Presently he is co-editing, with Steven Gould Axelrod of University of California, Riverside (UCR), a new edition of Robert Lowell's prose, Robert Lowell's Memoirs, for Farrar, Straus and Giroux.
[ CV with publications ]

Courses taught: Culture Wars in American Monumental Art; Race in American Visual Culture; Photography in American Literature; Politics in American Literature; American Political Body; Postwar American Drama; American Short Story; American Literature Before 1945; American Nationalism and Collective Memory; Photographs about America


dr hab. Tomasz Basiuk
Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) Wicedyrektor IAiE ds. studenckich

tbasiuk@uw.edu.pl
+48 22 55 333 40
pokój 308

Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę amerykańską i życiopisanie oraz teorie krytyczne, w tym teorię queer. Opublikował dwie monografie: „Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny” (2003) i “Exposures. American Gay Men’s Life Writing since Stonewall” (2013) oraz szereg tekstów o kulturze queer. Współredagował lub redagował cztery zbiory esejów z dziedziny amerykanistyki i studiów queer, a także numer specjalny czasopisma „Dialogue and Universalism”, poświęcony tematyce gender. Jest w gronie założycieli i redaktorów powstałego w 2006 roku elektronicznego recenzowanego czasopisma naukowego „InterAlia”, poświęconego studiom queer (www.interalia.org.pl). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (2004-2005) i innych instytucji. Obecnie pełni funkcję Principal Investigator w projekcie badawczym “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”, którego fundatorem jest HERA (w ramach konkursu “Uses of the Past”). W latach 2005-2012 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.
[ publikacje ]

Prowadzone zajęcia: literatura i teoria postmodernizmu; płeć i seksualność w kulturze; filmy o tematyce kłirowej; dawanie świadectwa; narracje o AIDS; camp; Andy Warhol. Przygotowanie studentów biorących udział w dorocznej międzynarodowej konferencji studenckiej - Transatlantic Student Symposium (http://www2.hu-berlin.de/transatlantic/symposia/).
[ obejrzyj wideo ]


dr Małgorzata Gajda-Łaszewska
Kierowniczka ds. toku studiów

mgajda@uw.edu.pl
+48 22 55 333 19
Room 303

Her research interests are: functioning of myths and stereotypes in culture and their representation in the media, war in culture, war propaganda, mass culture phenomena, advertising role in American culture, commercial culture, American art at the turn of the 20th century.

Kursy prowadzone w OSA: American Media, media and Democracy, Media Cultures, American Advertising and the Rise of Consumer Culture, Culture and Commerce, Proseminar: Research Writings and Techniques, MA Seminar: Media and Society. [ obejrzyj wideo ]


mgr Paulina Bojarska
Lektorka jęz. hiszpańskiego, Koordynatorka ds. mobilności

p.bojarska@uw.edu.pl
pokój 102

Paulina Bojarska jest absolwentką Katedry Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Lektorka i tłumaczka. Pracuje na UW od 2007 roku. Koordynatorka mobilności dla studentów programu latynoamerykanistycznego i pracowników grupy badawczej CESLA.
W latach 2012-2016 Koordynatorka Mobilności w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW w ramach Programu Erasmus oraz International Master in Latin American Studies. W latach 2008-2012 koordynowała tłumaczenia w dwujęzycznym projekcie realizowanym przez CESLA „Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne".
Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW na temat Cantes de ida y vuelta (Pieśni wyjścia i powrotu), stylów flamenco, które powstały pod wpływem folkloru latynoamerykańskiego.

Kursy prowadzone w OSA: Język hiszpański (poziom A1-B2), Tradiciones musicales en América Latina y el Caribe.

[ publikacje ]


dr Sławomir Józefowicz
Koordynator ds. mobilności

s.jozefowicz@uw.edu.pl
pokój 118

Sławomir Józefowicz is a graduate of the Institute of Political Science at the University of Warsaw, holds a Ph.D from the Institute of Political Studies (Polish Academy of Sciences, 1999).
In 1994-1996, the Coordinator of the Higher Education Support Program and a few scholarship programs at the Stefan Batory Foundation. Fellow of the USAID professional program (1995) and Fulbright Summer Institute (1997).
Scholar and grant holder at the University of London, Birkbeck College (1992), New School for Social Research and UC Berkeley (1993). Visiting Professor at the State University of New York at Buffalo (2007-2009).
Special field: political theory and thought, American political culture. Co-author of books: “Republika. Rozważania o przemianach archetypu” (with S. Filipowicz and N. Gładziuk) The Republic. Deliberations on the Changing Archetype, Warszawa 1995 and “Demokracja: rządy rozumu czy polityczna poprawność” (with. S. Filipowicz and P. Perczyński), Democracy: Reign of Reason or Political Correctness, Warszawa 2001.

Currently, a part-time lecturer at the American Studies Center and a guest lecturer at the Institute of Political Science, University of Warsaw. Since 2016 the International Mobility Coordinator at the ASC.


prof. dr Clifford Angel Bates (leave)

c.a.bates@uw.edu.pl
pokój 309

Professor Bates received his B.A. in Political Science from Providence College, Providence, Rhode Island, M.A. in Politics from the University of Dallas, Irving, Texas, and Ph.D. in Political Science from Northern Illinois. He is interested in classical political philosophy and how it offers a critique of modern political thought, especially contemporary democratic theory. He is the author of Aristotle's Best Regime Kingship, Democracy, and the Rule of Law (LSU Press, 2003), as well as numerous articles and book reviews. Prof. Bates is currently working on a book on the crisis of modern sovereignty and how the crisis emerges from the Hobbesian foundation of modern theory of sovereignty. From 1999 to 2004, he worked as a consultant for the Polish Ministry of Labor and Social Policy. Occasionally he is on Polish TV and Radio to discuss or comment on aspects of American politics and how they impact or could impact Poland.

Kursy prowadzone w OSA: History of Political and Social Thought, Political and Social Philosophy, American Political Thought, US Constitutional History, American Political/Institutional Development, American Politics (especially US Congress), Federalism/US State-Local Politics, Comparative Politics and Institutions, American National Security Policy, Statesmanship, Political Leadership and Statecraft American Civic Culture, Literature and Politics, and History and Politics. [ obejrzyj wideo ]


dr Małgorzata Durska

m.durska@uw.edu.pl
pokój 112

Socjolożka i ekonomistka. Stypendystka programów Fulbrighta (Indiana University i New York University), Erasmus Sigma i Departamentu Stanu USA.  Wykładowczyni akademicka (w tym programów Executive MBA) i konsultantka w dziedzinie komunikacji i kultury biznesu z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kreatywnego w międzynarodowej firmie reklamowej. Wieloletnia wicedyrektorka Instytutu Ameryk i Europy i Ośrodka Studiów Amerykańskich, koordynatorka polsko-amerykańskiego programu przedsiębiorczości, współzałożycielka i pierwsza dyrektorka stowarzyszenia Polish Professional Women’s Network. Tłumaczka książek z kultury biznesu. Od grudnia 2016 pełni funkcję Dyrektor Generalnej Polskiej Rady Biznesu. Prywatnie: mama dwójki dorosłych dzieci, podróżniczka, blogerka, rowerzystka, wegetarianka i maniaczka dobrego kina.Zainteresowania badawcze: amerykańska kultura biznesu, kultury organizacyjne, płeć w biznesie, emocjonalna historia amerykańskiego biznesu.

 

Kursy prowadzone w OSA: Business Culture in the U.S., Communicating Effectively at the American Workplace, Organizational Behavior, Can Women Have It All?: The US Debate on Female Careers and Maternity at the Turn of the Century.


Dr. Katarzyna Dembicz

khdembic@uw.edu.pl
pokój 118

Latynoamerykanistka i geograf. Specjalizuje się w kwestiach integracji i rozwoju regionalnego, transformacji demograficznej i procesach społecznych w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, ze szczególnym uwzględnieniem Kuby.
Od 1992 roku zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1992-2017 w CESLA UW. Od 2006 roku na stanowisku adiunkta.

Aktualne obowiązki:

 • redaktor naczelna czasopisma "Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny",
 • członek zarządu REDIAL (Red Europea de Investigacióny Documentación sobre América Latina)
 • członek Rady Naukowej czasopisma Cadernos [SYN]THESIS, wydawca: Centro de Ciencias Sociais Universidade do Estado do Rio de Janeiro; od 2013 r. http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/about/editorialTeam
 • członek redakcji Latinidade. Revista do Nucleo de Estudos das Americas, wydawca: Centro de Ciencias Sociais Universidade do Estado do Rio de Janeiro; od 2011 roku
[dorobek naukowy]
[dorobek dydaktyczny]
[publikacje]


dr Alicja Fijałkowska

alicja.fijalkowska@uw.edu.pl
pokój 113

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (WDiNP UW 2012), magister stosunków międzynarodowych (ISM UW 2009) oraz iberystyki (ISIiI UW 2010), studiowała także dziennikarstwo i komunikację audiowizualną (Universidad Carlos III de Madrid) oraz dziennikarstwo sportowe i promocję sportu (ID UW); w latach 2009-2013 pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW; ekspert Programu Latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy; członkini PTSL, IPSA, LASA i SLAS; współpracuje z sieciami badawczymi IAFOR oraz Red Internacional de Ciencias Sociales; wykładała gościnnie w Turcji, Hiszpanii i Meksyku; stypendystka programu Nowoczesny Uniwersytet oraz fellowship Fundacji Kościuszkowskiej na University of California Los Angeles; pracowała również dla FIFA, UEFA, psz.pl i Globovisión; często zapraszana przez media jako ekspert ds. Ameryki Łacińskiej; zainteresowania badawcze: polityka państw latynoamerykańskich, stosunki międzyamerykańskie, Latynosi w USA, komunikacja polityczna, media, futbol latynoamerykański.


prof. dr William Glass

w.glass@uw.edu.pl
+48 22 55 333 25
pokój 306

William Glass jest profesorem społecznej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada historię Afro-amerykańską, współczesnej Ameryki, Południa i historię amerykańskiej religii. Współredaguje wydawane przez Ośrodek czasopismo, The Americanist. Jest autorem Strangers in Zion: Fundamentalists in the South, 1900-1950 i współredaktorem zbioru esejów o nacjonalizmie, zatytułowanego Beyond Imagined Uniqueness. Aktualnie prowadzi badania na potrzeby kolejnej książki o hollywoodzkich service comedies zatytułowanej Laughing in War/Laughing at War.

Prowadził kursy: American History, part I, American Social History, History of the USA after 1945, An Introduction to the American South, African Americans in US History, History of Religion and Community in American Society, African Americans is Film during the Jim Crow Era, The Sixties. [ obejrzyj wideo ]


dr Joanna Gocłowska-Bolek
Ekonomistka, latynoamerykanistka.

j.goclowska-bolek@uw.edu.pl
pokój 112

Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju gospodarczego i społecznego krajów latynoamerykańskich, integracji gospodarczej Ameryki Łacińskiej oraz relacjach gospodarczych i politycznych Unii Europejskiej z regionem latynoamerykańskim.
Popularyzatorka wiedzy o Ameryce Łacińskiej i promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich.
Pełnomocniczka Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ds. Ameryki Łacińskiej.
Członkini Zespołu ds. internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w MNiSW.

[ Publikacje ]

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Goclowska-Bolek


dr hab. Agnieszka Graff-Osser
Kooordynatorka OZN

abgraff@go2.pl
pokój 112

Z wykształcenia anglistka; studia ukończyła w Amherst College w USA. (B.A.1993) i w Oksfordzie (M.St. 1995). Jest też absolwentką Szkoły Nauk Społecznych przy IfiS PAN (1999). W 1999 roku obroniła na Wydziale Neofilologii U.W. doktorat poświęcony prozie Jamesa Joyce’a. Związana z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich od 2000 r.; współredaktorka czasopisma naukowego The Americanist. Autorka trzech książek: „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym” (W.A.B., 2001) i „Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie” (W.A.B., 2008) i „Magma” (Krytyka Polityczna, 2011) oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych myśli feministycznej, płci w kulturze popularnej i ruchowi kobiecemu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Regularnie publikuje w Gazecie Wyborczej. Współpracuje z Fundacją Helsińską; jest członkinią zespołu Krytyki Politycznej i członkinią Rady Kongresu Kobiet Polskich. [ publikacje ]

Kursy prowadzone w OSA: History of American Literature - Part II, MA seminar in American Literature and Culture. The African American Intellectual Tradition, Nineteenth-Century American Literature, The American Short Story, Reading Race in American Literature, Gender and American Literature, The American Women’s Movement, Gender and Culture, Gender and Sexuality in Hollywood Films of the Classical Era. [ obejrzyj wideo ]


prof. dr David Jones

david.jones@uw.edu.pl
pokój 307

Professor Jones holds the Ph.D., in Management from Rockefeller College of Public Affairs & Policy, State University of New York at Albany, and his postdoctoral (Habilitacja) degree in political science international relations (foreign economic policy) from the University of Warsaw. His research interests are: Artificial Reproduction, The "New" China and International Trade, A "Critical" Analysis of the U.S. Legal System, Critique of 21st Century U.S. Foreign Policy. [ publikacje ] [ conferences & events ]

Kursy prowadzone w OSA: United States Foreign Policy, American Legal System, Civil Liberties, Constitutional Law, Corporate Governance, International Management, Redeemer Nation: U.S. Foreign Policy since 1914, The Pentagon: U.S. Military Industrial Complex since 1945, Master's Thesis Seminar: American Business, Law, Foreign Policy


dr Magdalena Krysińska-Kałużna

m.krysinska-ka@uw.edu.pl
pokój 102

Magdalena Krysińska-Kałużna jest adiunktem w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Doktorat z etnologii, na podstawie dysertacji „Proces kontaktu a przetrwanie kultur indiańskich w Amazonii”, obroniła w 2009 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła badania terenowe w Meksyku, Wenezueli, Kolumbii i Ekwadorze. Pracowała na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Prowadząc badania dotyczące przede wszystkim kultur i ludów tubylczych Ameryki Łacińskiej, zajmuje się relacjami pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym i prawem stanowionym, dominacją kulturową, konfliktem kultur oraz prawami człowieka.

Prowadzone zajęcia, to m.in.: antropologia kultury Ameryk, ludy tubylcze Ameryki Łacińskiej, konteksty łamania praw człowieka, problemy społeczne ludów tubylczych Ameryki Łacińskiej, socjologia problemów społecznych Ameryki Łacińskiej, wstęp do socjologii.


dr Sylwia Kuźma-Markowska

s.kuzma@uw.edu.pl
pokój 306

Dr. Kuźma specializes in 20th century social and cultural history of the US and Poland. Her areas of research include: history of social movements (especially birth control and eugenics movements), history of motherhood and reproduction, history of social medicine and public health in an international context, history of feminism. She is the author of: Zdrowe matki, chciane dzieci: ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois, 1923-1941 (Well Mothers, Wanted Babies: The Birth Control Movement in the State of Illinois, 1923-1941).

Kursy prowadzone w OSA: American History II, Proseminar: Research Writings and Techniques, Academic Writing I, Proseminar: Remedial Writing, Histories of Reproduction in the United States, History of Women in the United States, Gender in the History of American Thought


dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. SWPS

kondratowicz@wne.uw.edu.pl
pokój 112

Professor Andrzej Kondratowicz holds habilitation, Ph.D. and M.A. degrees in Economics from Warsaw University and an M.A. degree from the State University of New York. His collaboration with the American Studies Center started back in the early 1980s; currently he is a part time lecturer thereat. Apart from that he is a full-time professor at the SWPS University of Social Sciences and Humanities, a member of the Forecasting Committee of the Polish Academy of Sciences, Vice-Chairman of the Board of the Association of Polish Economists and a member of the Board of the Adam Smith Research Centre in Warsaw. He is also a Polish representative to the world Economic Freedom Network led by the Canadian Fraser Institute. In the past he served as a Deputy Vice-Chancellor of the OLYMPUS University in Warsaw (1995-2007), was a visiting professor at the Sussex University in England (1991), and was a holder of several foreign stipends, including those by the NATO, IREX and Kosciuszko Foundation (US), Körber and Bosch Foundations (Germany) and the British Council. He is also an alumnus of the Salzburg Seminar in American Studies and the first Scholar-in-Residence thereof. His recent research concentrates on the theory and measurement of economic freedom, selected aspects of institutional economics and public sector - including good governance, He has paid academic visits to over 50 countries, including places as diverse as Lexington, KY and Yangon in Myanmar. He is married and has two adult children. Enjoys downhill skiing, playing tennis and swimming. Collects vinyl records and CDs - jazz, rock, world and classical music.

Courses currently taught at the ASC: The US Economy, History of the US Economy, Advanced Topics in the US Economy (Economic Freedom in the US, North America & the World).
[ obejrzyj wideo ]


dr Agnieszka Kotwasińska

a.kotwasinska@gmail.com
dyżury: Środy, w godz. 12:30-14.00
pokój 108A

Agnieszka Kotwasińska jest absolwentką Instytutu Anglistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka nagrody za najlepszą amerykanistyczną pracę magisterską, Status of Nonfiction in the Canon: Does Anyone Remember Hunter S. Thompson? w 2010 przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych. W 2017 otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo) na Uniwersytecie Warszawskim. W rozprawie doktorskiej badała transformacje struktur rodzinnych we współczesnych horrorach pisarek amerykańskich. Od 2012 pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, literatury gatunkowej, kina grozy i nowych mediów. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą grozy i gotykiem, badaniami nad problematyką płci społecznej i kulturowej oraz teoriami queer, i feministycznym nowym materializmem. W swoich obecnych badaniach skupia się na procesach tworzenia się kanonów literackich i filmowych, kwestii ucieleśnienia w tzw. gatunkach niskich, reprodukcji śmierci w horrorze, i schizoanalizie.

Kursy prowadzone w OSA: American Horror Cinema, Gender and Sexuality in Contemporary American Culture, Haunted Space in American Culture, Monsters and Machines: The Fantastic Body in American Popular Culture, Postwar American Family in Film and Television, American Literature I&II, Academic Writing I&II

[ publikacje ]


dr Karolina Krasuska

pokój 307

Karolina Krasuska is Assistant Professor at American Studies Center at the University of Warsaw and also teaches at Gender Studies Program at the Polish Academy of Sciences. Her doctoral dissertation “Lyric Trans/locations” (European University Viadrina, Frankfurt/Oder, 2010) examined modernist poetry from a transnational, gender-oriented perspective. From 2004 to 2007 she held the Heinrich Böll Foundation Doctoral Fellowship and from 2005 to 2007 she was Associate Member of the Research Training Group “Gender as a Category of Knowledge” at Humboldt University, Berlin. In Spring 2007 and Spring/Summer 2008 she was Visiting Scholar at the English Department of SUNY Buffalo. Her publications include: “Undoing Gender Masquerade. Maria Komornicka’s Oscar Wilde: An Ideal Apocryphon.” In: Masquerade and Femininity, U. Chowaniec/M. Rytkönen, Cambridge: Cambridge Scholarly Press, 2008. She is also the Polish translator of Judith Butler’s Gender Trouble (Uwikłani w płeć, Warszawa 2008). At the ASC Karolina Krasuska has initiated and co-coordinates (with Tomasz Basiuk) American Studies Colloquium Series

Kursy prowadzone w OSA: Keywords for Cultural Studies, Approaches to American Cultural Studies, Masculinities in Literary Modernism, Approaching Jewishness in American Literature, Research and Writing Techniques, Key Methods in Cultural Studies. [ obejrzyj wideo ]


dr Zbigniew Kwiecień
Koordynator ds. praktyk studenckich OSA

zjkwieci@uw.edu.pl
+48 22 55 333 28
pokój 309

Dr Kwiecień jest starszym wykładowcą w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi kursy typu historycznego. Magisterium z zakresu nowoczesnej historii dyplomatycznej Dalekiego Wschodu na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny) w 1974 roku. Doktoryzował się tamże w roku 1984 w dziedzinie historii amerykańskiej polityki dalekowschodniej końca lat trzydziestych XX wieku. Przez dziesięć lat (1974-84) pracował w Instytucie Historycznym UW specjalizując się w nowoczesnej i współczesnej historii stosunków międzynarodowych, jako asystent i starszy asystent. Od 1984 roku w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Kursy przezeń prowadzone dotyczą różnych aspektów historii USA - głównie dyplomatycznej i wojskowej. Pracuje także na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prowadząc zajęcia z historii powszechnej nowoczesnej i współczesnej. Zainteresowania prywatne: historia wojskowa i modelarstwo plastikowe. [ publikacje ]

Kursy prowadzone w OSA: U.S. - Cuban Relations, The Civil War, U.S. Diplomatic History up to World War II, Vietnam War, The American Revolution, Korean War 1950-1953, Interventionism in the History of American Foreign Policy, The U.S. and World War I, The U.S. and World War II, The United States and China, Asians in the U.S.A., The U.S.A. - A Colonial Empire?, MA Seminar in American History. [ obejrzyj wideo ]


dr Krystyna Mazur

kmazur@uw.edu.pl
pokój 102

Krystyna Mazur received her MA from the English Department of the University of Warsaw and her PhD from Cornell University. Her 1994 dissertation Poetry and Repetition was published by Routlege in 2005. Her major research interests are in the field of American poetry, queer studies and film studies. She has also written on transnational modernist and contemporary American literature, Latino/a literature and African American literature and film. Currently she is working on a book on Queer Feminist Filmmakers.

Selected courses taught: Lost in Translation: Literature and Liminality; The Other Modernism: Expatriate American Women Writers in Europe; Latin@ Literatures; American Women Poets; Theory of Poetic Language; The New York School(s): Poets and Painters; American Poetry after 1945 and other poetry courses; Gay and Lesbian Literature and Queer Theory. Also: Literature and Film; Introduction to Film Studies; Queer Movies; African American Film; Film Adaptations, Writing About Film. [ watch a video ]


prof. dr hab. Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl
pokój 101

Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (ur. 1956 r.) wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. wydał, Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia - schronienie czy więzienie?, w 2008 Obrzeża katolicyzmu, w 2009 r. Catholicism as a Cultural Phenomenon in The Time of Globalization: A Polish Perspective, w 2010 r. Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 O Bogu i człowieku. Rozmowy.
Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.


Dr Ryszard Schnepf

Dr Schnepf ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 r. przedstawiając pracę magisterską nt. działalności Ignacego Domeyki w Chile.

W 1975 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w Pracowni Ameryki Łacińskiej i Północnej. Pracę doktorską poświęconą genezie masowych partii politycznych w Ameryce Łacińskiej obronił w 1979 roku.

Od 1978 pracownik Katedry Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo jako starszy asystent, a następnie adiunkt i zastępca kierownika Katedry.

W latach 1982-1983 stypendysta i profesor w Uniwersytecie Indiany w Bloomington, USA. Prowadził badania nt. ruchów studenckich w Ameryce Łacińskiej oraz seminarium poświęcone najnowszej historii Polski i Europy Wschodniej.

Od 1991 związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W latach1991-1996 Ambasador RP w Urugwaju i Paragwaju.

Od stycznia 1998 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych i jednocześnie szefa protokołu Premiera Jerzego Buzka.

W lipcu 2000 roku objął funkcję zastępcy szefa placówki w Ambasadzie RP w Madrycie, gdzie odpowiadał za sprawy Unii Europejskiej.

W listopadzie 2001 r. mianowany ambasadorem RP w Kostaryce z akredytacją na wszystkie 7 krajów Ameryki Środkowej (także Gwatemala, Salwador, Nikaragua, Honduras, Panama i Belize).

Od stycznia 2005 r., jako pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. 25-lecia "Solidarności" był jednym z organizatorów imprez obchodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W latach 2005-2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. M.in. w grudniu 2005 r. kierował negocjacjami Polski z krajami Unii Europejskiej w kwestii perspektywy budżetowej.

2007-2008 wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za politykę wobec krajów pozaeuropejskich, promocję i współpracę rozwojową.

2008-2012 ambasador RP w Królestwie Hiszpanii.

Od września 2012 do sierpnia 2016 r. ambasador RP w Stanach Zjednoczonych.

Ambasador tytularny w służbie zagranicznej od 2003 roku.

Autor ponad 40 publikacji naukowych i publicystycznych na tematy stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. M.in. pod pseudonimem Paweł Zamorski opublikował w drugim obiegu (pismo "Obóz") artykuły o Nikaragui pod rządami sandynistów, a także w torontańskim "Echu Tygodnia" o sytuacji na Kubie, konfliktach środkowoamerykańskich i amerykańskiej interwencji w Panamie w 1988.
W styczniu 1998 komentował dla Telewizji Polskiej wizytę Papieża Jana Pawła II na Kubie. Współautor nagrodzonej prze Towarzystwo "Polonia" syntezy "Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej" (pod red. prof. Marcina Kuli) oraz (wraz K. Smolaną) "Bibliografii polskiej literatury latynoamerykanistycznej".

Hobby: literatura i muzyka /w okresie studenckim grał w profesjonalnej grupie muzycznej, m.in. w klubie uniwersyteckim Hybrydy/.


dr Renata Siuda-Ambroziak
Z-ca Dyrektora ds. Studenckich Instytut Ameryk i Europy

renata.siuda-ambroziak@uw.edu.pl
pokój 101

Renata Siuda-Ambroziak jest doktorem filozofii społecznej, magistrem iberystyki, posiada licencjat z metodologii nauczania języka angielskiego, oraz dyplom ukończenia specjalizacyjnych studiów latynoamerykańskich CESLA. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z Prawa Ochrony Własności Intelektualnej oraz z Zarządzania Szkołą Wyższą.

Specjalizuje się w kulturoznawczych studiach brazylianistycznych oraz w studiach religioznawczych Ameryk. Jej zainteresowania badawcze obejmują: historię, literaturę i kulturę Ameryki Łacińskiej; politykę i zmiany społeczne w regionie; przemiany na latynoamerykańskim rynku religijnym i nowe ruchy religijne; relacje pomiędzy religią i polityką; przywództwo religijne; studia polonijne w Ameryce Łacińskiej. Autorka monografii: Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe (2015). Stypendystka programu Fellow Mundus (Brazylia) oraz CAPES - visiting professor/senior researcher (Brazylia).


mgr Magdalena Szkwarek

mszkwarek@uw.edu.pl
pokój 108A

Magdalena Szkwarek latynoamerykanistka i kulturoznawczyni. Absolwentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Ukończyła studia podyplomowe Historia i kultura Żydów w Polsce w Instytucie Historii UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. wątków żydowskich w dziełach Jorge Luisa Borgesa. Stypendystka MSZ Ekwadoru: uczestniczka Szkoły Letniej - Model rozwoju ekwadorskiego Buen Vivir i perspektywy integracji latynoamerykańskiej. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt edukacyjny "Piaskownica uniwersytecka: Ameryka Łacińska dla najmłodszych". Zainteresowania badawcze: literatura latynoamerykańska, diaspora żydowska w Ameryce Łacińskiej, tożsamość żydowska w literaturze regionu, metysaż i dialog kultur, ruch LGBT w krajach Ameryki Łacińskiej.
Prowadzone zajęcia (wybrane): Literatura hispanoamerykańska; Diaspora żydowska w Ameryce Łacińskiej; El Ecuador; Actualidad latinoamericana; Ruch LGBTQ w krajach Ameryki Łacińskiej.


dr Anna Sosnowska-Jordanovska

Aksosnow1@uw.edu.pl
+48 22 55 333 25
Room 306

Anna Sosnowska jest socjologiem (doktorat 2002, Instytut Socjologii UW). Interesuje się migracjami z Europy Wschodniej i innych peryferii do Stanów Zjednoczonych, historią społeczną Nowego Jorku; polską historią i historiografią gospodarczą. Jest autorką Ciągłość i dwoistość. Migracje z Europy Wschodniej do przemysłowej i poprzemysłowej Ameryki [iw:] Kultura i gospodarka (2010); Poles, Jews and Puerto Ricans. Polish Greenpoint Community Leaders abort New York City Ethnic Groups [w:] Beyond Imagined Uniqueness. Nationalisms in Contemporary Perspectives (2010); Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994) (2004). [ publikacje ]

Prowadzi kursy: Wschodnioeuropejscy imigranci w USA; Imigracja - historia, polityka, społeczeństwo; Nowy Jork. Miasto i ludzie; wykład Społeczeńśtwo amerykańskie; Globalizacja. Między gospodarką a kulturą; Amerykańska kultura polityczna [ obejrzyj wideo ]


dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW

bohdan.szklarski@uw.edu.pl
+48 22 55 333 28
pokój 309

Prof. Szklarski is a graduate of the English Institute, Warsaw University and the Department of Political Science, Northeastern University, Boston. In his almost 25 years of teaching he has taught at numerous American and Polish universities. He has been teaching at the American Studies Center since 1992. He is also a fellow at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. Prof. Szklarski’s research interests include: political leadership, the presidency, political communication, interest groups, and political participation. At the ASC he offers courses in domestic and foreign policy and political culture. He frequently appears in the media as a commentator on American and Polish political events.


prof. dr hab. Marek Wilczyński

pokój 113


Wykładowcy spoza OSA

dr hab. Paweł Frelik, prof. nadzw. UMCS

4OSAstudents@gmail.com
+ 48 22 55 333 21
pokój 306

Pawel Frelik zajmuje się science fiction, mediami audiowizualnymi (film, telewizja, gry wideo, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Zredagował m.in. Playing the Universe: Games and Gaming in Science Fiction (2007), jest członkiem rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association - jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji. Obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President oraz jest Wice-Prezesem European Association for American Studies.

Kursy prowadzone w OSA: Proseminar: Research Writings and Techniques; Popular Genres in the United States; American Digital Culture; History of American Cinema - BA lecture; Audiovisual Culture in the United States - BA, MA, and Advanced MA Track lecture; MA seminar in American Audiovisual Culture; Comics and Graphic Novels in America; American Science Fiction Cinema; American Film: An Introduction; American Cinema 1950-2000; American Digital Culture - BA and MA. [ publikacje ]


 • prof. Włodzimierz Batóg
 • dr A. Biliński
 • dr Justyna Fruzińska
 • dr Marcin Gajek
 • mgr Antoni Górny
 • mgr Ludmiła Janion
 • mgr Gabriela Jeleńska-Krajewska
 • dr Krzysztof Kasianiuk
 • mgr A. Kurowicka
 • prof. Franciszek Lyra
 • dr Ewa Hauser
 • prof. James Morrison
 • mgr Emma Oki
 • prof. P. Ostaszewski
 • mgr K. Słotwińska-Pełka
 • prof. R. Szul
 • mgr Marta Usiekniewicz
 • dr P. Uściński
 • dr Anna Warso
 • dr J. Wierzchowska
 • dr Małgorzata Ziółek-Sowińska

Pracownicy administracyjni

Aleksandra Gniadzik-Smolińska
specjalista

a.gniadzik-smolinska@uw.edu.pl
+48 22 55 333 26
pokój 302


Agnieszka Pamela Krzywosz
specjalista

agnieszka.krzywosz@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 333 40
pokój 304


Anna Pawłowska
specjalista ds. finansowych

am.pawlowska10@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 333 24
pokój 300


Katarzyna Andrzejewska
pełnomocnik ds. USOS

usos.osa@uw.edu.pl
+48 22 55 333 41
pokój 301


Agnieszka Żmijewska-Czajka
starszy specjalista

aczajka@uw.edu.pl
+48 22 55 333 23
pokój 302


Mirosław Król
Specjalista IT

miroslaw.krol@uw.edu.pl
pokój 103


Pracownicy biblioteki

Andrzej Barczewski
kustosz

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 55 333 32
pokój 316


Liliana Kontny
kustosz, kierownik biblioteki

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 55 333 31
pokój 315


Olena Ostrowska
kustosz

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 5533330
pokój 315

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme