http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Inauguracja roku akademickiego w OSA

Ambasador USA Lee Feinstein
( fot. Artur Przewłocki )

( fot. Artur Przewłocki )

JM Rektor Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow,
dr Małgorzata Gajda-Łaszewska
i Dyrektor OSA dr Tomasz Basiuk
( fot. Artur Przewłocki )

( fot. Artur Przewłocki )

Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru UW
( fot. Artur Przewłocki )

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme